Vrcha a.s.

 

 

Společnost Vrcha a.s. se specializuje na rostlinnou a živočišnou výrobu. 

 

Akciová společnost byla zapsána dne 24. 3. 1999 u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1917. 

 

Společnost hospodaří ve 13 katastrálních územích na 1650 ha zemědělské půdy, z toho je 1280 ha orné půdy a 370 ha travních porostů.

 

Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 450 – 580 m.n.m.

  

Pěstujeme obiloviny, řepku, mák, kukuřici, jetel.

Společnost se zabývá chovem skotu s uzavřeným obratem stáda. Celkový stav je 780 VDJ, z toho je 434 dojnic. Průměrná užitkovost v roce 2018 byla 9600 l/rok. 

K 1.1.2019 společnost měla 37 zaměstnanců.


 

 

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna strojů za energeticky úspornější.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013868

Popis projektu: Projekt „Výměna strojů za energeticky úspornější.“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti ve výrobě. Prostřednictvím projektu dojde k výměně mobilní technologie v podobě kolového traktoru a teleskopického manipulátoru. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Rekonstrukce posklizňové linky, VRCHA a.s..

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017104

Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce posklizňové linky, VRCHA a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti technologického procesu v podniku žadatele. Bude vyměněna zastaralá posklizňová linka sloužící k čištění a sušení obilovin a uskladnění sklizeného obilí. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

 

 

Upoutávky

  • Dotační tituly EU - Vrcha a.s.

    Publicita: Dotační tituly EU - Vrcha a.s.                          1. Název projektu:  Nákup zemědělské techniky - VRCHA...

Přihlašovací formulář